اخبار

تصویب قانون میکا در اتحادیه اروپا چه تأثیری بر تتر می‌گذارد؟