اخبار

ارزش بازار تتر با رسیدن به ۱۰۰میلیارد دلار، رکوردی تاریخی ثبت کرد