Humanode

Humanode

بلاک چین انسانی (Humanode) چیست؟

بلاک‌چین انسانی یا Humanode اولین شبکه رمزنگاری بیومتریک مبتنی‌بر نیروی انسانی است که در آن هر‌ انسان برابر با یک گره یا یک رأی است. در این مقاله از بلاگ...
بیشتر بخوانید »