اخبار

همکاری MoneyGram و Stellar برای راه‌‌اندازی پلتفرمی به‌منظور انتقال وجه