اخبار

احتمال کاهش قیمت بیت کوین تا ۳۷هزار دلار قبل از رویداد هاوینگ