اخبار

گری‌اسکیل پیش از تصمیم نهایی SEC، از درخواست خود برای ETF آتی اتر انصراف داد