اخبار

جنسیس در پرونده‌ ورشکستگی خود، ۳میلیارد دلار به طلب‌کاران پرداخت می‌کند