سطح کاربری شما

سطح کارمزد بر اساس حجم‌های ۳۰ روز گذشته شما در هر پایه بازار محاسبه می‌شود.

کارمزد‌ها در تترلند

تترلند از زمان آغاز فعالیت تاکنون، همواره سعی کرده است تا مناسب‌ترین نرخ کارمزد را به کاربران خود ارائه دهد. ازجمله اقدامات تترلند به‌منظور به‌صرفه‌‌بودن و کاهش میزان کارمزدها می‌توان به‌ این‌ها اشاره کرد. شایان ذکر است تترلند ذی‌نفع کارمزد برداشت تتر و تومان نیست. ۱- کاهش پلکانی‌کارمزد باتوجه‌به سطح کاربری ۲- کارمزد رایگان مبدل تترلند ۳- کارمزد رایگان واریز و انتقال بانکی ۴- کارمزد ۰.۲۸درصد بازار تترلند ۵- کارمزد رایگان انتقال تتر بین حساب‌های کاربری تترلند

سطح کاربری

سطح کاربری شما بر اساس حجم معامله‌های شما در بازار تترلند و معامله آسان تتر در ۳۰ روز گذشته صورت می‌گیرد.

سطح
حجم معامله‌ها(۳۰ روز گذشته)
کارمزد مبدل رمزارزی کارمزد بازار
کارمزد معامله آسان تتر
وضعیت
کاربر برنزی
کمتر از 1,500 تتر
رایگان
٪ 0.29
٪ 0.39
کاربر نقره‌ای
بین ۱,۵۰۰ الی ۸,۰۰۰ تتر
رایگان
٪ 0.27
٪ 0.37
1,500 مانده
کاربر طلایی
بین ۸,۰۰۰ الی ۴۰,۰۰۰ تتر
رایگان
٪ 0.25
٪ 0.35
8,000 مانده
کاربر الماس
بین ۴۰,۰۰۰ الی ۲۰۰,۰۰۰ تتر
رایگان
٪ 0.23
٪ 0.32
40,000 مانده
کاربر VIP1
بین ۲۰۰,۰۰۰ الی ۷۰۰,۰۰۰ تتر
رایگان
٪ 0.21
٪ 0.29
200,000 مانده
کاربر VIP2
بین ۷۰۰,۰۰۰ الی ۱.۵ میلیون تتر
رایگان
٪ 0.19
٪ 0.27
700,000 مانده
کاربر VIP3
بین ۱.۵ میلیون الی ۴ میلیون تتر
رایگان
٪ 0.17
٪ 0.25
1,500,000 مانده
کاربر vip4
بیش از ۴ میلیون تتر
رایگان
٪ 0.15
٪ 0.23
4,000,000 مانده
سطح/حجم معاملات کارمزد مبدل رمزارزی/ کارمزد بازار کارمزد معامله آسان
کاربر برنزی
کمتر از 1,500 تتر
رایگان ٪ 0.29
٪ 0.39
کاربر نقره‌ای
بین ۱,۵۰۰ الی ۸,۰۰۰ تتر
رایگان ٪ 0.27
٪ 0.37
1,500 مانده
کاربر طلایی
بین ۸,۰۰۰ الی ۴۰,۰۰۰ تتر
رایگان ٪ 0.25
٪ 0.35
8,000 مانده
کاربر الماس
بین ۴۰,۰۰۰ الی ۲۰۰,۰۰۰ تتر
رایگان ٪ 0.23
٪ 0.32
40,000 مانده
کاربر VIP1
بین ۲۰۰,۰۰۰ الی ۷۰۰,۰۰۰ تتر
رایگان ٪ 0.21
٪ 0.29
200,000 مانده
کاربر VIP2
بین ۷۰۰,۰۰۰ الی ۱.۵ میلیون تتر
رایگان ٪ 0.19
٪ 0.27
700,000 مانده
کاربر VIP3
بین ۱.۵ میلیون الی ۴ میلیون تتر
رایگان ٪ 0.17
٪ 0.25
1,500,000 مانده
کاربر vip4
بیش از ۴ میلیون تتر
رایگان ٪ 0.15
٪ 0.23
4,000,000 مانده
سطح کاربری راس ۱۲ هر شب بروزرسانی می‌شود. در معاملات زیر ۲۵۰ تتر در خریدوفروش آسان تتر، فارغ از سطح کاربری به صورت ثابت ۱ تتر کارمزد اخذ می‌شود.

کارمزد واریز و برداشت در تترلند

کارمزد واریز
کارمزد برداشت
نوع شبکه حداقل میزان واریز کارمزد وضعیت
تتر USDT-‌Tether
 • TRC20
 • ERC20
 • 10 USDT
 • 0 USDT
 • رایگان
 • رایگان
 • فعال
 • غیر فعال
تومان Toman
 • درگاه پرداخت آنلاین
 • واریز انتقال بانکی (شناسه‌دار)
 • 500 هزار تومان
 • یک میلیون تومان
 • رایگان
 • رایگان
 • فعال
 • فعال
شبکه حداقل میزان واریز کارمزد
تتر USDT-‌Tether
 • TRC20
 • ERC20
 • 10 USDT
 • 0 USDT
 • فعال
 • غیر فعال
 • رایگان
 • رایگان
تومان Toman
 • درگاه پرداخت آنلاین
 • واریز انتقال بانکی (شناسه‌دار)
 • 500 هزار تومان
 • یک میلیون تومان
 • فعال
 • فعال
 • رایگان
 • رایگان
حداقل واریز تتر ۱۰ تتر است. در صورت واریز کمتر از ۱۰ تتر، ۱ تتر بعنوان کارمزد کسر می‌شود.
کارمزد انتقال تتر بین کیف‌پول‌های تترلند رایگان است.
نوع شبکه حداقل میزان واریز کارمزد وضعیت
تتر USDT-‌Tether
 • TRC20
 • ERC20
 • 3 USDT
 • 25 USDT
 • 1.9تتر
 • 20تتر
 • فعال
تومان Toman
 • شبا
 • 200 هزار تومان
 • به ازای هر ۵۰ میلیون تومان 7 هزار تومان
 • فعال
شبکه حداقل میزان واریز کارمزد
تتر USDT-‌Tether
 • TRC20
 • ERC20
 • 3 USDT
 • 25 USDT
 • فعال
 • 1.9تتر
 • 20تتر
تومان Toman
 • شبا
 • 200 هزار تومان
 • فعال
 • به ازای هر ۵۰ میلیون تومان 7 هزار تومان
کارمزد برداشت تومان مربوط به کارمزد انتقالات بانکی(پایا و ساتنا بانک مرکزی) است و تترلند ذی‌نفع نیست. کارمزد برداشت تتر مربوط به شبکه بلاکچین است و تترلند ذی‌نفع نیست.