اخبار متوسط

ایلان ماسک با تغییر لوگو توییتر به X، عصبانیت جامعه کریپتو توییتر را برانگیخت