مهربانی بیشتر با مهر تترلند

تترلند به عنوان مسئولیت اجتماعی خود شرایطی را فراهم آورده است تا با دارایی خود بتوانید در راستای توانمند کردن تمامی اقشار جامعه نیکوکاری کنید. در این سرویس شما میتوانید مبلغ مورد نظر را از کیف پول تومانی و یا تتری خود پرداخت کنید.
image-charity

لیست خیریه ها

مهر تترلند

مهر تترلند به عنوان مسئولیت اجتماعی تترلند زمینه ای را فراهم آورده تا کاربران بتوانند با پرداخت تومان و یا تتر مبلغ مورد نظر خود را به خیریه های موجود در لیست تترلند اعطا کنند. کمک به ارتقا و توسعه جامعه با ایجاد رفاه نسبی برای عموم جامعه با ارائه خدمات اجتماعی، ارتقای امنیت عمومی و دفاع از حقوق مادی و معنوی اقشار آسیب پذیر و کم توان از جمله مهم ترین اهداف مهر تترلند است. همچنین مهر تترلند سعی کرده تا با پوشش خیریه های فعال در کشور در زمینه های مختلف اجتماعی، تحصیلی، فرهنگی، آموزشی، درمانی این امکان را به کاربران بدهد تا حمایت های آنها طیف وسیعی را پوشش دهد. مهر تترلند در راستای کمک به رفع محرومیت و محرومیت زدایی در سطح کشور زمینه ای را فراهم کرده تا به با سهولت به جمع نیکوکاران کشور بپیوندید.