اخبار

ETF بیت کوین بلک راک، از بزرگ‌ترین صندوق سرمایه‌گذاری نقره پیشی گرفت