اخبار

 مدیرعامل OpenAI: بیتکوین گامی منطقی در درخت فناوری است