اخبار

دادگاه نیویورک شکایت دسته‌جمعی علیه شرکت تتر را رد کرد