اخبار

۴۰۰میلیون دلار اتر پس از راه‌اندازی Mainnet از شبکه Blast L2 خارج شد